Huseiere kan bli bøtelagt

Huseiere som ikke strør, kan bli straffet med bøter.