Dømt bergensadvokat beholder jobben

Den straffedømte bergensadvokaten får beholde advokatbevillingen frem til straffesaken mot ham er rettskraftig avgjort.