Gassbussene i pengetrøbbel

De seks millionene Stortinget i forrige uke bevilget til flere gassbusser i Bergen, kan bli mer til skade enn til gagn for gassbussprosjektet.