Statskirken gir selv tiende

Den norske kirke praktiserer selv tiende, men ber ikke om at medlemmene må gjøre det.