- Livsfarlig å kjøre piggfritt

Geir-Magne Haugland kolliderte med ulykkesbilen på glattisen i Åsane. - Det er uholdbart med slike kjøreforhold på en viktig vei som E39, sier han til BT.