Ja til barnehage i Skogsskiftet

Kommunestyret i Sund har gitt klarsignal for byggjing av ein fem avdelings barnehage i Skogsvåg.