Ønsker ungdomskvoter i rettssalene

Lagdommer Rune Fjeld vil kvotere inn yngre mennesker som lekdommere.