Kulturlandskaps-løft for Hordaland

Hordaland får minst 36 millioner kroner til utvikling av miljøprogram i jordbruket de neste årene. Bevaring av kulturlandskap utpekes som satsingsområde.