- Anbod og skambod rammer kvaliteten

Leiinga i Vest Ambulanse må ta ansvar for at åtte sjåførar er blitt sjukemelde på éi veke, seier Jarle Vikebø. Leiaren i Ambulansepersonellets yrkesorganisasjon meiner at Helse Bergen HF må overta ambulansetenesta.