Røykutvikling på Snorre-plattformen

Det ble forberedt evakuering av de 220 om bord på plattformen Snorre TLP i Nordsjøen etter at det oppstod sterk røyutvikling i ettermiddag.