– Lindorff gjør det umulig å slette pappas gjeld

Inkassoselskapet har både fast trekk fra pensjon og pant i bil. Dermed kan ikke Mailiz Wilson selge bilen og rydde i farens gjeld.

Publisert: Publisert:

VIL SELGE: Mailiz Wilson vil selge bilen for å slette gjeld, men med to heftelser er det umulig å få den solgt. Foto: Eirik Brekke

Hun forteller at faren kjøpte bilen for å kose seg, og kjøre småturer. Bilen er fin og rød, men for pensjonist Roy Wilson og datteren Mailiz er den blitt et mareritt.

– Pappa er ikke digital, og han betalte alle regninger med brevgiro, forklarer Mailiz Wilson.

Da faren sommeren 2018 ble syk, og etter hvert innlagt på sykehus, klarte han ikke lenger å betale regningene. Deriblant en fast innbetaling til inkassoselskapet Lindorff på 3200 kroner i måneden.

Måtte ha hjelp

Datteren forsto etter hvert at faren trengte hjelp, og da hun begynte å rydde opp var avdragene til Lindorff misligholdt i tre måneder. Kravet var nå 74.412 kroner. Saken var dessuten gått til namsmannen.

Mailiz Wilson prøvde å få selskapet til å trekke saken hos namsmannen og få til en betalingsordning, men avslaget var kontant.

«Vi ønsker at namsmannen skal avholde saken, så vi trekker dessverre ikke begjæringen. Vi kan diskutere betalingsløsninger etter at namsmannen har behandlet saken.» Dette skrev selskapet 6. desember 2018.

Den 20. mars 2019 ble saken behandlet hos namsmannen. Der fikk Lindorff gjennom et lønnstrekk på 3600 kroner fra farens pensjon, og samtidig et pant på 70.000 kroner i den røde Folkevognen.

– Med trekket til Lindorff, et billån på 160.000 kroner og bilforsikring på 900 kroner i måneden har min far nesten ikke penger igjen å leve for, sier datteren.

Mailiz Wilson tenkte at det eneste som kunne hjelpe faren, var å få solgt bilen, og slettet mest mulig av billånet. Faren er dessuten for syk til å kjøre bil. Men en bil med to pant, som langt overstiger bilens verdi, lar seg ikke selge.

Ber Lindorff slette

Derfor ba hun pent om at Lindorff sletter pantet. De har tross alt et fast trekk i farens trygd, og får lånet tilbakebetalt i løpet av to år. Seks ganger har hun foreslått og argumentert for dette, og seks like og korte avslag har hun fått.

Mailiz Wilson synes dialogen med inkassoselskapet har vært svært vanskelig. Hun reagerer på at det har vært umulig å få et navn på en saksbehandler, og at svarene hun får er knappe og uten begrunnelse.

– Dette blir en prinsippsak. Jeg tenker på andre som er kommet i en økonomisk knipe uten mulighet til å få hjelp. Det er ufattelig trist om folk i vansker møter slike saksbehandlere som ikke vil hjelpe til med å få en god løsning som er til å leve med.

FORESLÅR LØSNING: Dagen etter at BT kontaktet Lindorff om saken, kontakter de Mailiz Wilson med et forslag til løsning. Foto: Eirik Brekke

Lindorff foreslår løsning

Ifølge Forbrukerombudet har Lindorff hjemmel i loven til både å trekke fra pensjonen og å ta pant i bilen. Men fagdirektør Jorge Jensen skriver:

– Det er like fullt et kjent problem at utleggspant hvor fordringshaver eller inkassator mangler vilje for å slett pantet er en belastning for forbrukere.

Etter at BT kontaktet Lindorff om saken, henvendte de seg til Mailiz Wilson med et forslag til løsning. En saksbehandler ringte og tilbød å slette pantet etter at bilen er solgt, billånet nedbetalt og det andre pantet slettet.

– Helst skulle jeg sett at pantet ble slettet med en gang, men her får jeg i det minste tilbud om en mulig løsning, sier Wilson.

– Denne løsningen har vi foreslått tidligere, men den er kommunisert tydeligere nå, sier kommunikasjonssjef i Lindorff, Sverre Stenseng.

Mailiz Wilson mener at denne løsningen har vært umulig å forstå i de svarene hun hittil har fått, og reagerer sterkt på at det først kommer frem etter at hun gikk til BT.

– Jeg har ikke gitt meg, og jeg har fått standardsvar på seks henvendelser. Jeg tenker på alle dem som ikke har ressurser til å ta kampen, sier hun.

Publisert: