NVE: – Disse områdene er egnet for vindkraftverk

Stølsheimen er holdt utenfor, men store områder i Sunnhordland og Nordhordland er utpekt som godt egnet for utbygging av vindkraftverk.

Publisert:

«EGNET»: På Dalsbotnfjellet I Gulen er det gitt konsesjon til vindkraftverk, selv om kommunestyret sa nei. Området er godt egnet for utbygging, ifølge NVEs nye rammeplan. Wenche Midthun (til v.) og Amalia Høydal (til h.) bruker området både til turgåing. Ordfører Hallvard Oppedal nyter utsikten mot Sognefjorden. Foto: Tor Høvik (Arkivfoto)

Mandag formiddag la Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) frem nasjonal ramme for landbasert vindkraft.

Den utpeker hvilke områder i Norge som direktoratet mener er godt egnet for utbygging av vindkraftkraftverk. Olje- og energidepartementet skal nå sende planen ut på høring.

I Hordaland og Sogn og Fjordane er fire områder utpekt, de ligger i Sunnhordland, Nordhordland, Sogn, Sunnfjord og i tre Nordfjord-kommuner.

Selskapet Norsk Vind Energi As har allerede lansert planer om Europas største vindkraftverk i Modalen, Masfjorden og Lindås. Men mesteparten av arealet som selskapet ønsker å bygge ut, er havnet utenfor grensene til egnethetsområdet. Modalen er nemlig utelatt i planen.

13 områder

Selskapet ønsket mandag ikke uttale seg om planen, eller hvilke konsekvenser vindkraftrammen kan få for selskapets prosjekt. Også BKK jobber med planer om vindkraftverk i en del av det samme området.

43 områder i hele landet har vært vurdert, og i det endelige forslaget er antallet krympet til 13.
NVEs zoombare detaljkart finner du her.

ENGASJERER: Mer enn 500 personer deltok i en marsj mot vindkraftutbygging i Stølsheimen i fjor høst. Nå er mesteparten av dette fjellområdet tatt ut av vindkraftplanen, men flere av nabofjellene i Lindås og Masfjorden er fortsatt inne. Foto: Tor Høvik (Arkivfoto)

– Vi er bekymret

– Vi er veldig bekymret fordi viktige friluftsområder fortsatt ligger inne, sier Helene Ødven, daglig leder i Bergen og Hordaland Turlag.

Stølsheimen er tatt ut, det samme er Voss og Granvin. Men Fjonfjella og Blåfjellet som ligger bare kilometer unna Stølsheimen i Masfjorden og Lindås er inne.

Dette er i dag helt urørte fjellområder, påpeker Ødven.

– Her snakker vi om turbiner opp mot 250 meter. Vi vet at de er synlige opp til fem mil unna. Da vil vindkraftutbygging her påvirke Stølsheimen, sier hun.

Les også

Hun fronter vindkraft-motstand i SV

UTELATT: Turlagshytten Skavlabu ligger innenfor området som Norsk Vind Energi AS vil bygge ut med vindkraftverk. NVE har imidlertid utelatt disse fjellområdene i Stølsheimen. Foto: Bergen og Hordaland Turlag

– Burde lyttet

Ødven er også bekymret for at Uskedalen og Husnesfjella, tett opp mot Folgefonna, er inne i planen.

Det samme er Tysnes, der fjellområdene rundt Tysnessåto blir berørt, samt deler av Stord og Fitjar.

Turlagslederen skulle helst sett at alle områder med urørt natur og områder som er viktige for friluftslivet, var plukket vekk.

UTPEKT: Dette området i Masfjorden, Lindås, Høyanger og Gulen er ifølge NVE godt egnet for vindkraftutbygging (Kart: NVE).

– Nok er nok

I planen til NVE er det trukket en strek nord-sør på Stord. Østsiden av øyen er egnet for videre utbygging, mener NVE. Fitjar-ordfører Wenche Tislevoll (H) er positiv til vindkraftutbyggingen på Midtfjellet.

– Inntektene fra vindkraftanlegget berger kommuneøkonomien, sier hun.

Midtfjellet Vindpark har planer om å doble utbyggingen og sendte nylig forhåndsmelding til NVE.

Tislevoll har ennå ikke sett forslaget, men er skeptisk til ytterligere utbygging.

NOK NÅ: Fitjar-ordfører Wenche Tislevoll (H) er glad for inntektene fra Midtfjellet vindpark, men er motstander av planene om utvidelse av anlegget. Foto: Tor Høvik (Arkivfoto)

– Hvis Midtfjellet får grønt lys, vil halvdelen av fjellet på Stord være berørt. Som ordfører har jeg da sagt at nok er nok. Vi må tenke balansert på dette med vindkraft, sier hun.

Rammeplanen betyr ikke at det er fritt frem for utbyggere innenfor de utpekte områdene. Alle prosjektene må gjennom konsesjonsbehandling, med høringer og konsekvensutredninger. Også innenfor de områdene som nå blir prioritert, vil søknader kunne bli avvist på grunn av høye natur- og friluftsverdier.

UTPEKT: Dette området i Sogn og Sunnfjord er utpekt som godt egnet for vindkraft. (Kart: NVE)

Balanse mellom miljø og samfunnsnytte

Det vil fortsatt være mulighet å søke om konsesjon også utenfor de utpekte områdene, men disse søknadene vil ikke få samme prioritet, ifølge NVE.

– Norge har kjempegode forutsetninger for vindkraft. Det blåser veldig mye i store deler av landet. Men vi har også veldig store miljø- og naturverdier. Vi har forsøkt å avstemme disse hensynene mot hverandre, sier den nytilsatte toppsjefen i NVE, Kjetil Lund.

«EGNET»: Disse områdene i Sunnhordland og på Haugalandet er godt egnet for vindkraftutbygging, mener NVE (Kart: NVE).

Felles for områdene som er utpekt på Vestlandet, er at NVE fremhever svært gode produksjonsforhold for vindkraft. Ifølge NVE er det i Sogn og Sunnfjord også et lavere konfliktnivå om vindkraftutbygging enn de fleste andre steder i Norge.

Reiselivsbekymring

NHO Reiseliv mener vindkraftplanen må sikre naturområder som har stor betydning for reiselivsnæringen, fastboende og besøkende.

– Vi er bekymret om det viser seg at mye natur kan gå tapt i områder som allerede er viktige, eller som kan ha en fremtidig viktig betydning for norsk reiseliv, sier kommunikasjonsdirektør Merete Habberstad i NHO Reiseliv i en pressemelding.

Les også

Difor seier vi nei til vindmøllene

Ut på havet

Miljøpartiet De Grønne mener de store utbyggingene må skje til havs, og at satsingen må starte nå.

Talsperson Arild Hermstad er glad for at flere områder i Hordaland er luket ut, som områder helt ute ved kysten og fjellene aller nærmest Stølsheimen.

– Samtidig er det duket for kamp mot nedbygging av sårbar natur en del steder, ikke minst i områdene som ligger tett opp til Folgefonna nasjonalpark. For meg er det uforståelig at disse ikke er tatt ut av rammen, sier Hermstad.

SVs stortingsrepresentant Lars Haltbrekken sier all behandling av nye vindkraftutbygginger må stanse inntil vindkraftplanen er ferdigbehandlet.

– Flere av områdene som NVE vil åpne for vindkraft i er sårbare naturområder og utbygging kan flere steder komme i konflikt med samiske interesser. Det kan ikke vi akseptere. Tar vi ikke pause, risikerer vi å ødelegge verdifull natur, sier han.

Publisert: