• «EGNET»: På Dalsbotnfjellet I Gulen er det gitt konsesjon til vindkraftverk, selv om kommunestyret sa nei. Området er godt egnet for utbygging, ifølge NVEs nye rammeplan. Wenche Midthun (til v.) og Amalia Høydal (til h.) bruker området både til turgåing. Ordfører Hallvard Oppedal nyter utsikten mot Sognefjorden. FOTO: Tor Høvik (Arkivfoto)

NVE: – Disse områdene er egnet for vindkraftverk

Stølsheimen er holdt utenfor, men store områder i Sunnhordland og Nordhordland er utpekt som godt egnet for utbygging av vindkraftverk.