Før valet var forskjellane «uoverstigelege». No vil KrF samarbeide med Raudt likevel.

KrF sa det var uaktuelt med eit formelt samarbeid med Raudt. No vil dei forhandle om budsjettsamarbeid med partiet.