Avslag på skjenkeløyve ankes til lagmannsretten

Spørsmålet om skjenkeløyve for Sjøkanten Fjordhotel i Øygarden hamnar i Gulating Lagmannsrett.