Bryggen som ny møte- og myldreplass

Tredekke, passasjer helt ut til fortauskanten, ny belysning, fast møblering og faste, avgrensede steder for uteservering. Velkommen til Bryggen våren 2004.