Vil slutta med PE-skum i tunnelar

Innan 10 år vil Statens vegvesen ha fjerna alt brannfarleg PE-skum i vegtunnelar. Fram til 2006 skal det utviklast materiale som kan erstatta PE-skum til frost- og vassikring i tunnelane.