Hedret for heltemodig innsats

Frank Lokøen (32) ble i dag hedret av politimester i Hordaland, Vidar Refvik, for sin innsats i forbindelse med den alvorlige trafikkulykken i Løvstakktunnelen 21. mars.