• BLOMSTERSTRATEGER: Ørjan Halnes (24), Even Rønnekleiv (22), Øystein W. Høie (21) og Frank Skavland (24) har vunnet den nasjonale konkurransen i økonomisk strategi, den såkalte NIBS-konkurransen (Network of International Business Schools), og skal videre til Frankrike og konkurrere. BT utfordret guttene til å sette strategiene ut i live og selge blomster for Lyngbø på Torget.<p/>FOTO: RUNE SÆVIG

Blomst på brøstet, vett i pannen