Grønt lys for mobil på sjukehus

Mobilbruk inne på sjukehus har vore bannlyst, grunna frykta for at signala skal påverke eller skade fintfølande teknisk-medisinsk utstyr.