Granatsjokk for Voss

Dumpe drønn frå kanoner og bombekastarar har nærmiljøet vore vande med sidan syttitalet, men bombetokter frå fly gir ein heilt anna støyande kvardag.