Må fjerne flere hundre tonn farlig avfall

Indus Kjemisk Teknisk Fabrikk AS må fjerne flere hundre tonn farlig avfall som bedriften har lagret ulovlig på Eidsnes i Lindås.