Medlemslister ga kontroll

Med oppdaterte medlemslister hadde Terje Sørensen kontroll over hvem som hadde meldt seg inn i partiet, men enda viktigere, oversikt over hvem som hadde betalt medlemskontingent og dermed hadde stemmerett på årsmøtet.