Tapte mot Steinerskolen

Steinerskolen har ikke mobbet eller trakassert en elev, slik foreldrene har hevdet. Det mener lagmannsretten, som frifinner Steinerskolen på alle punkt.