Vil ha flere jenter med hijab på idrettsbanen

Norske idrettsklubber bør tilrettelegge bedre for jenter med innvandrerbakgrunn, mener forsker Åse Strandbu. Det kan bidra til økt integrering.