Nei til vindmøllepark

Riksantikvaren mener at en vindmøllepark i Langevåg på Bømlo kommer i konflikt med kulturmiljøet på øya.