Pinnekjøt aukar mest i aust

Pinnekjøt-konsumet aukar på Austlandet. Landets største private slakteri, Fatland i Ølen, sender no over 70 prosent av pinnekjøtet over fjellet.