Koblet ikke sakene

Byråd Lisbeth Iversen sier at hun ikke koblet klagesaken byrådet behandlet i april i år til det oppdraget hun hadde hatt i 2003.