Hevder UDI brøt FNs Barnekonvensjon

UDI truet barna med at de ville bli kastet på gaten uten penger, dersom de ikke flyttet fra asylmottaket på Vestlandsheimen.