• (1/2)
    FNYSER: Vidar Sælen og advokat, Ole Berg-Olsen, fnyser av tilbudet fra motparten.<br/> FOTO: KNUT STRAND

Må fjerne steinene

Gjentatte forsøk på forlik var forgjeves da gaffeltruck-naboene møttes i retten i dag. Nå må Kent Mjølkeråen fjerne kampesteinene han har dumpet foran naboens garasje.