Sikkerhetskrav kan stoppe Skansetunnelen

Dersom sikkerhetskravene til Vegdirektoratet tas bokstavelig, blir Skansetunnelen ikke bygget. Ifølge kravene, må den nemlig bygges med fire felt.