Ingen bemerkninger om ras

Verken kommunen, fylkeskommunen eller naboer kom med anmerkninger om rasfare eller liknende, da den 280 kvadratmeter store boligen i Hetlebakkvegen ble byggesaksbehandlet.