Tørrdokken dyrere enn antatt

Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen slapp selv bomben på Stortingets talerstol i dag..