Tilrår dyrt dobbeltspor til Arna

Jernbaneverket går inn for å bygga eit nytt jernbanespor mellom Bergen og Arna, og åtvarar mot konkurrerande busstilbod gjennom ein parallell vegtunnel.