Sikkerhetsmangler på Galleriet

Under Arbeidstilsynets inspeksjon i Galleriet i går ble entreprenørene Strand AS og Ole Paulsen AS, som jobber med den storstilte ombyggingen av kjøpesenteret, gitt flere pålegg om å bedre sikkerheten for publikum, ansatte og bygningsarbeidere på senteret.