Vårt år på Sogndal Folkehøgskule

Som elever ved Sogndal Folkehøgskule foregående skoleår opplevde vi på nært hold det å miste en medelev.