- Ingen snarlig streikeløsning

Partene har ikke hatt kontakt på over en uke, og myndighetene griper ikke inn med mindre streiken utgjør fare for liv og helse.