Lyngbrann på Fanafjellet

Det brant fredag kveld i lyng og kratt ved Fanaseteren på Fanafjellet.