Byhistoriens særegne kammer

Kammer er så dagligdagse at mange ikke tenker over at de har historisk verdi. Men kammene fra 1100-tallet er spesielle. De er byhistorie.