Uklar pengebruk hos Osterøy Broselskap

Vegdirektoratets Internrevisjon setter spørsmålstegn ved bruk av 715.000 kroner hos Osterøy Broselskap. Utgifter som summerer seg til dette beløpet mangler bilag, eller bilagene er mangelfulle.