Sopar inn fartsbøter i tunnel

Staten gjer god butikk på at fartsnivået i Bømlafjordtunnelen framleis er høgt.