- La teknologi-studentene i fred

Klar beskjed til forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen: La teknologistudentene gjøre seg ferdig med studiene. Ikke dra dem ut av lesesalen.