175 millioner mer til riksveiene

Investeringene til riksveier øker med 175 millioner kroner i forhold til Bondevik-regjeringens budsjettforslag for 2006.