Strid om kutt i hjemmehjelpstilbudet

Etter at hjemmehjelpstjenestene i Bergen ble skilt ut i et eget kommunalt foretak, har antall timer som tilbys byens eldre blitt kraftig redusert.