Irriterte over telefonpris-påstandar

Irriterte lesarar har tatt kontakt med BT etter gårsdagens artikkel om Haukeland Universitetssjukehus som opphever mobilforbodet i dag.