Gransker gamle gravstøtter

Renathe-Johanne Wågenes er helt normal, men det hun driver med er ganske unormalt. På fritiden oppsøker hun kirkegårder og fotograferer gravsteiner.