Skolebygg kan bli solgt

Bergen Bygg og Eiendom vurderer å selge skoler, aldershjem og idrettsanlegg for å oppfylle bystyrets krav om salg av kommunal eiendom.