Vil halda sikta i varetekt

Av omsyn til folk si rettskjensle vil politiet halda den 41-årige sunnfjordingen som er sikta for Førde-drapet, fengsla fram til straffesaka kjem for retten.