Blir syke av kutt-planer

Nedbemanningsplanene i Forsvaret skaper så stor frustrasjon og usikkerhet blant ansatte på Haakonsvern at noen av dem blir sykmeldt.