HSD-ferge forstyrret nødsamband

I nesten et døgn forårsaket bilfergen M/F «Os» store problemer på VHF-sambandets nødfrekvens, kanal 16.